22 เมษายน 2562 จุดความร้อนพุ่งหลังสงกรานต์

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/75764

นายอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบว่ายังคงมีการจุดไฟเผาป่าในหลายพื้นที่ของอำเภอแม่สะเรียง โดยทางอำเภอแม่สะเรียง ได้กำชับไปยังกำนันทุกพื้นที่ให้จัดกำลังชุดเฝ้าระวังไฟป่าชุดจิตอาสาเฝ้าระวังไฟป่าออกลาดตระเวนจุดเสี่ยง,ทำแนวกันไฟพร้อมกับดับไฟป่าในพื้นที่เขตรับผิดชอบ หากพบไฟป่าให้ทำการดับทันที สำหรับจุดความร้อนประจำวันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 13.27 น. (ดาวเทียมระบบ Viirs) พบ 47 จุด ได้แก่ อำเภอสบเมย 21 จุด อำเภอแม่สะเรียง 7 จุด อำเภอแม่ลาน้อย 4 จุด อำเภอขุนยวม 5 จุด อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 2 จุด อำเภอปางมะผ้า 1 จุด อำเภอปาย 7 จุด ขณะที่คุณภาพอากาศบริเวณ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 44 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง โดยสภาพอากาศได้อยู่ในภาวะคุณภาพปานกลางมาตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2562 เป็นต้นมา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำวัน ดังนี้ 1. ดับไฟป่าครั้งที่ 93/2562 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 20.50 น. บริเวณไฟไหม้ ป่าบ้านป่าหมาก หมู่ 11 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิกัด UTM 47Q E 0381773 N 2011996 ตรวจพบโดยได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ เริ่มดับเวลา 21.00 น. พื้นที่เสียหาย 30 ไร่ ดับเสร็จเวลา 24.00 น. พื้นที่เสียหาย 40 ไร่ สาเหตุ หาของป่า พื้นที่ป่าเต็งรัง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งขวา 2. เมื่อเวลา13.00 –17.00 น. เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง ได้ออกลาดตระเวนตรวจหาไฟถนนสาย แม่สะเรียง – บ้านห้วยแห้ง ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อำเภอปางมะผ้า โดยการอำนวยการของ นายอำเภอปางมะผ้า/ผอ.ศูนย์ฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 21 เม.ย. 62 ดังนี้ 1.ชุดปฏิบัติการบ้านแอโก๋ได้รับแจ้งจุดฮอตสปอตขึ้นบ้านแอโก๋ ตำบลแสนคำลือ 1 จุดทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ได้นำกำลังชุด.ชปแอโก๋และชาวบ้านได้รับทราบคำสั่งและได้ไปทำการดับไฟป่าในจุดที่มีฮอตสปอตขึ้นและได้ทำการดับไฟป่าเป็นที่เรียบร้อยดับไฟป่าได้ 2. เวลา 19.40 ชุดปฏิบัติการบ้านถ้ำลอด นำโดย นายยนตรชัย โสภาวรการ ได้นำชุดอาสาดับไฟป่าหมู่บ้านถ้ำลอด ได้ออกไปดับไฟป่าทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ชึ่งการดับไฟป่าเวลากลางคืนเป็นไปด้วยความยากลำบากเป็นภูเขาสูงชันมากจึงดับได้เป็นบางส่วน 3.ชุดปฏิบัติการ กองร้อย อส.อ.ปางมะผ้า ได้ทำการเข้าดับไฟ/ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับไฟป่า บ้านแอ่โก๋ หมู่ 2 ตำบลถ้ำลอด